ماه: اکتبر 2023

استفاده از فرصت تاریخی توسعه خودروهای برقی در ایران / پاشنه آشیل عرضه خودروهای برقی در ایران چیست؟

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودروهای برقی در دنیا طی سال‌های اخیر رشد قابل‌ توجهی داشته است؛ به نحوی که بر اساس آمارها نرخ رشد بازار جهانی این خودروها…