افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید پانسمان‌های سوختگی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل الله بخشی، درباره میزان تولیدات داخلی لوازم موردنیاز بیماران سوختگی گفت: مطابق اطلاعات سامانه‌های وزارت بهداشت، میزان تولید و برچسب‌گذاری صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های تولیدکننده،…