دستورالعمل ساخت داخل وزارت صمت مانع از تنوع واردات موتورسیکلت به کشور می‌شود؟

دستورالعمل پرابهام وزارت صمت به نظر ادای تکلیفی است که بر ادامه تنوع در واردات موتورسیکلت صحه‌گذاری می‌کند که برآمده از نگاه چینی‌ها برای حمایت از بومی‌سازی در صنعت موتورسیکلت…