رای دیوان لاهه در پرونده شکایت علیه سوریه؛ معنی حکم موقت برای دولت دمشق و قربانیان شکنجه چیست؟

عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به دولت سوریه دستور داد تا «تمام اقداماتی که در حدود اختیاراتش است» را برای جلوگیری از شکنجه شدن افراد به کار…

توسعه مدل هوش مصنوعی جدیدی که می‌تواند به پیش‌بینی احتمال زنده‌ماندن بیماران سرطانی کمک کند

پژوهشگران دریافته‌اند که می‌توانند با بررسی الگوهای بیان ژن عوامل اپی‌ژنتیکی (عواملی غیرژنتیکی که روی خاموش و روشن بودن ژن‌ها تأثیرگذارند) در تومورها آن‌ها را به گروه‌های مختلف تقسیم کنند.…