به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی گفت: دسترسی آحاد جامعه در تمام ساعات شبانه روز و تمام ایام تعطیل و غیرتعطیل به خدمات تخصصی و فوق تخصصی و کاهش مدت زمان انتظار جهت دریافت خدمات، از مزایای این دستورالعمل است.

وی تضمین ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در تمام ساعات شبانه روز در بیمارستان‌های مجری برنامه در رشته مورد نیاز، بهره مندی عادلانه مردم از خدمات سلامت در تمام ساعات شبانه روز و افزایش انگیزه پزشکان جهت استقرار در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل را، اهداف برنامه مقیمی پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دانشگاهی کشور برشمرد و بیان داشت: افزایش پرداختی پزشکان به بیش از دو برابر در سال ۱۴۰۲ و افزایش ۲۰ درصدی مجوزها، ارتقای داشبورد مدیریتی پایش و عملکرد پزشکان مشمول برنامه مقیمی در بیمارستان‌های دانشگاهی از ابعاد اجرای این برنامه بوده است.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت در خصوص اجرای برنامه آنکالی پزشکان در بیمارستان‌ها نیز گفت: دسترسی به موقع به پزشکان در رشته‌های تخصصی مختلف در تمام ساعات شبانه روز و کاهش مدت زمان انتظار دریافت خدمت از مزیت‌های اجرای این برنامه است.

وی همچنین بهبود دسترسی به پزشک متخصص به ویژه در مناطق کم برخوردار از طریق توزیع پزشکان متخصص متعهد خدمت را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازنگری دستورالعمل اجرایی توزیع دانش آموختگان رشته‌های تخصصی بالینی در سال ۱۴۰۱ موجب افزایش انگیزه و کارآیی پزشکان متخصص و بهبود دسترسی به خدمات آنان شده است.

واعظی با یادآوری اینکه ۱۰۵ هزار و ۸۵۱ تخت فعال در ۶۷۱ بیمارستان دولتی کشور فعال هستند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۴۶۳ تخت در اورژانس‌های بیمارستانی مستقرند، ابراز داشت: بهره مندی از خدمات پزشکان عمومی شاغل در شبکه‌های بهداشت و درمان در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل در اورژانس بیمارستان‌ها به رفع کمبود نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های اورژانس کمک خواهد کرد.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، تشکیل کمیته‌های فنی و سیاستگذاری اورژانس بیمارستانی در سطح ملی، برنامه مدیریت ثبت شده تروما در اورژانس بیمارستان‌های منتخب، تدوین و ابلاغ چک لیست خود اظهاری اورژانس بیمارستان در شرایط عادی و بحران، تدوین پیش نویس دستورالعمل تیم تروما، تدوین پیش نویس دستورالعمل تیم احیا و تشکیل کمیته کشوری و برگزاری دومین نشست تخصصی رؤسا و کارشناسان اورژانس بیمارستانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دی ماه ۱۴۰۲ را از دیگر برنامه‌های معاونت درمان برای تقویت اورژانس‌های بیمارستانی دانست.

source

توسط salamatsun