به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا مظهری، از ساماندهی مراکز درمان اختلال مصرف مواد از طریق کنترل و نظارت الکترونیک و همچنین تبادل الکترونیک مدارک پزشکی بین بیمارستان‌ها و سایر مراکز خبر داد و گفت: ساماندهی کنترل و نظارت بر مراکز سرپایی اختلالات مصرف مواد (SUD) اعم از نظارت الکترونیک بر تجویز و توزیع دارو و همچنین تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای افرادی که از این مراکز خدمت دریافت می‌کنند، در این اجلاس مطرح شد.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۷ هزار مرکز سرپایی اختلالات مصرف مواد در کشور که افراد دارای اختلال سو مصرف مواد را تحت پوشش قرار داده اند، ادامه داد: پیش از این اختلالاتی در خصوص ارائه خدمات و نظارت بر این مراکز وجود داشت. پرونده الکترونیک سلامت افراد و سیستم مدیریت در این مراکز به صورت کاغذی بود و در حوزه دارو نیز گاهی شاهد اتفاقاتی از جمله نشت دارو به بازار سیاه از این مراکز بودیم که مجموعه این مسائل نیاز به ساماندهی داشت.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت یادآور شد: اجرای نظارت‌ها و کنترل‌ها علاوه بر اینکه خدمات به بیماران را در این مراکز بهینه می‌کند، از سو استفاده‌های احتمالی هم جلوگیری خواهد کرد.

مظهری در ادامه با اشاره به الکترونیکی شدن تبادل مدارک و مستندات بین بیمارستان‌ها و سایر مراکز همچون پزشکی قانونی، افزود: در رابطه با اسکن مدارک پزشکی، تمام مدارکی که به صورت کاغذی در بیمارستان‌ها وجود داشته و اکنون نیز کم و بیش وجود دارد، همگی به تدریج باید الکترونیکی شوند.

وی اضافه کرد: مقرر است که این مدارک اسکن شده و به صورت الکترونیکی در یک بانک متمرکز ذخیره و به کد ملی افراد متصل شود. در نتیجه هر کد ملی در بیمارستان‌های کشور، دارای مدارک پزشکی اسکن شده خواهد بود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: این مدارک علاوه بر اینکه از طریق سامانه اپراتوری و میز خدمات شهروندی در اختیار خود شهروندان قرار داده می‌شوند و فرد می‌تواند تمام مدارک اسکن شده درمانی خود را در بیمارستان‌های سراسر کشور ببیند، در صورتیکه مراکزی مانند پزشکی قانونی یا بیمه‌های تکمیلی به مدرکی نیاز داشتند، مدارک به صورت الکترونیکی در اختیار آنان نیز قرار می‌گیرد.

مظهری خاطرنشان کرد: پیش از این از بیمار خواسته می‌شد کپی مدارکش را در اختیار این مراکز قرار دهد، اما اکنون این پروسه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. به عنوان مثال، پزشکی قانونی می‌تواند درخواست خود را برای در اختیار داشتن برخی مدارک بیمار ارائه دهد و این مدارک پس از تأیید رئیس بیمارستان، به صورت الکترونیکی با پزشکی قانونی تبادل خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: این اقدامات علاوه بر کاهش چشمگیر روندهای بروکراتیک اداری، موجب افزایش دقت رسیدگی و کاهش مشکلات بیماران در استفاده از مدارک پزشکی شأن می‌شود.

source

توسط salamatsun