به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سهرابی، ضمن مقایسه شاخص اعمال جراحی سزارین بین سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، گفت: با توجه به اینکه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراکز ارجاعی سطح کشور هستند، ۱.۱۶ درصد کاهش سزارین در مقایسه با سال گذشته رقم قابل توجهی است و این عدد در زمینه افزایش زایمان طبیعی نخست‌زا، زایمان بی‌درد و کاهش اندکس مورتالیتی کیفیت در مراقبت‌های بارداری، به شکل قابل توجهی رشد داشته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ادامه از افزایش ۷۳ درصدی اعضای هیأت علمی آموزش دیده دوره‌های معرفت‌افزایی در راستای اجرای قوانین جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد و افزود: این در شرایطی است که درصد مراکز درمان ناباروری دولتی عقد قرارداد با بیمه پایه ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

source

توسط salamatsun