به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا مرندی، در نامه‌ای به حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت نوشت: برنامه نظام سلامت خانواده و نظام ارجاع، با نام مجعول؛ یک برنامه غیرسازنده و غیرعلمی است. لذا، توصیه می‌شود به جای اتلاف وقت نظام و مردم، بر تقویت شبکه بهداشتی درمانی کشور تاکید کنید.

دست از اجرای برنامه سلامت خانواده بردارید

source

توسط salamatsun