به گزارش خبرگزاری مهر، سعیدرضا شاهمرادی، با اشاره به اینکه تعداد پروانه صادرات معتبر در حوزه تجهیزت پزشکی به ۶۵۵ می‌رسد، گفت: تجهیزات پزشکی خط مقدم نظام سلامت است چون از مرحله مراقبت و پیش گیری تا پایش سلامتی و تشخیص و درمان کاربرد حیاتی دارد و در دو بخش اصلی مصرفی و سرمایه‌ای تعریف شده است.

وی افزود: مواردی از تجهیزات پزشکی که در جراحی کاربرد دارند از حیث مداخله در سه دسته غیر تهاجمی، نیمه تهاجمی و تهاجمی در درمان بیماران استفاده می‌شوند و با توسعه هوش مصنوعی و افزایش دقت تجهیزات پزشکی تشخیصی کمک شایانی به تشخیص دقیق بیماری‌ها کرده است.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: نزدیک به ۱۷۰۰ تولیدکننده تجهیزات پزشکی و بیش از ۵۰۰۰ شرکت فعال در حوزه تجهیزات پزشکی داریم.

به گفته وی، تسهیل صدور پروانه‌های تولید از طریق تفویض اختیار به معاونت‌های غذا و دارو و برون سپاری برخی فعالیت‌های مرتبط با ارزیابی خطوط تولید و ممیزی‌های جاری بر اساس آئین نامه تفویض و برون سپاری سازمان، در راستای حمایت از این حوزه دنبال شده است.

source

توسط salamatsun