به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، در افتتاح بخش‌های بیمارستان کودکان مفید گفت: در حوزه بهداشت و درمان تحول بزرگی در دولت سیزدهم انجام شد به طوری که ۱۶ هزار تخت بستری اطفال که از این تعداد ۴ هزار تک تخصصی هست، در این دوره به بهره برداری رسید.

وی افزود: در حوزه ماندگاری پزشکان هم در ۲ سال اخیر K پزشکی ۳ برابر شد، در حالی که در دوره‌های دیگر تعرفه‌های پزشکی چنین رشدی نداشته است.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره مهاجرت پزشکان، گفت: مهاجرت پزشکان به نظام سلامت آسیب می‌زند، اما با کارهای بزرگی که در دولت سیزدهم انجام شده، اکنون ۱۷۰۰ پزشک تمام وقت و ۲۵۰۰ پزشک نیمه وقت به مجموع پزشکان اضافه شده و تعرفه پزشکی بخش خصوصی و دولتی همسان شده و هدف آن است پزشکان در بیمارستان کار کنند و مردم با خیال راحت درمان شوند.

source

توسط salamatsun