به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این مطالعه بر اساس نظرسنجی از تقریباً ۱۱۰۰۰ جوان بریتانیایی ۱۰ تا ۲۵ ساله است که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ تحت نظر بوده اند.

این مطالعه نشان داد که مدت زمانی که آنها در TikTok، اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی صرف کرده‌اند، به خوبی با احتمال استفاده از سیگار الکترونیکی یا استعمال دخانیات ارتباط دارد.

فقط ۲ درصد از افرادی که گزارش دادند از رسانه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کنند، سیگار می‌کشیدند، اما این میزان در میان افرادی که گفته بودند بیش از ۷ ساعت در روز در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند به ۱۷ درصد افزایش یافته است.

افرادی که به مدت هفت ساعت یا بیشتر در روز در شبکه‌های اجتماعی بودند، در مقایسه با افرادی که هیچ زمانی را در رسانه‌های اجتماعی نمی‌گذراندند، هفت برابر بیشتر مستعد استعمال دود و سیگار الکترونیکی هستند.

به نظر می‌رسد که حتی اندکی سپری کردن زمان در رسانه‌های اجتماعی احتمال سیگار کشیدن یا استعمال سیگار الکترونیکی را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، این مطالعه نشان داد افرادی که روزانه ۱ تا ۳ ساعت را در رسانه‌های اجتماعی می‌گذرانند، ۹۲ درصد بیشتر سیگار الکترونیکی استفاده می‌کنند، در مقایسه با افرادی که در چنین پلتفرم‌هایی نیستند.

محققان دانشکده بهداشت عمومی امپریال کالج لندن خاطرنشان کردند که استعمال دخانیات و سیگار الکترونیکی هر دو به شدت در این پلتفرم‌ها تبلیغ می‌شوند.

source

توسط salamatsun