صدای بورس ـ زهرا رشوند؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه و طبق بررسی‌های صدای بورس، نمادهای معاملاتی چافست، بجهرم، غزر و رنیک حجم مشکوک داشتند. همچنین نمادهای معاملاتی سخواف، کیسون و ولتجار که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند، حجم مشکوک داشتند.

نماد چافست در گروه انتشار، چاپ و تکثیر، نماد بجهرم در گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، نماد غزر در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و نماد رنیک در گروه خدمات فنی و مهندسی قرار دارند.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۶ آذر ۱۴۰۲

همچنین نماد سخواف در گروه سیمان، آهک و گچ، نماد کیسون در گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات و نماد و ولتجار در گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی هستند.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۶ آذر ۱۴۰۲

حجم مشکوک به این معنا که حجم خرید یا فروش سهام مورد اشاره از روند عادی متفاوت بوده است.

source

توسط