IC 342 از نظر اندازه شبیه به کهکشان‌های مارپیچی بزرگ و درخشان در همسایگی ماست. این کهکشان تنها 10 میلیون سال نوری از ما فاصله داشته و در صورت فلکی شمالی زرافه (Camelopardalis) قرار دارد.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

کهکشان وسیع IC 342 می‌توانست کهکشان چشمگیری در آسمان شب ما باشد، اما از دید پنهان است. این کهکشان فقط از میان لایه‌ای از ستارگان، گاز و ابرهای غباری در امتداد کهکشان راه شیری دیده می‌شود. نور IC 342 توسط ابرهای کیهانی میانی، کم‌فروغ و قرمز شده است. اما این تصویر تلسکوپی دقیق، غبار تیره خود کهکشان، خوشه‌های ستاره‌ای جوان و مناطق ستاره‌زای درخشان را در امتداد بازوهای مارپیچی دور از هسته کهکشان نشان می‌دهد.

IC 342 اخیراً تحت یک انفجار فرایند ستاره‌زایی قرار گرفته و به‌قدری نزدیک است که از نظر گرانشی بر تکامل گروه محلی کهکشان‌ها و راه شیری اثر می‌گذارد.

source

توسط