سایه ترس بر سر بورس

اعتماد در بازار سرمایه ازدست رفته است و بازگرداندن این اعتماد کار سخت و زمان بری است. با توجه به اتفاقاتی که در این مقطع افتاد و مسائل حاشیه‌ای که پشت این ریزش‌ها بود،به نظر می رسد تا پایان سال رشد بورس به شکل ملایم یا با احتیاط را شاهد باشیم اما همچنان ترس در بازار سرمایه وجود دارد.

source

source

source

توسط