وزیر صنعت در بازدید از غرفه گروه سایپا :

صنعت ماشین: وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه خودروسازی سایپا در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، تاکید کرد که خودروهای برقی به دلیل سازگاری با محیط زیست، در اولویت حمایت این وزارتخانه است.

source

توسط