سحابی خرچنگ یا M1 اولین جرم غیردنباله‌دار فهرست معروف چارلز مسیه است. درواقع سحابی خرچنگ اکنون به‌عنوان بقایای یک ابرنواختر شناخته می‌شود؛ یک ابر درحال‌انبساط از بقایای ناشی از مرگ و انفجار ستاره‌ای پرجرم.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

ستاره‌شناسان در سال 1054 تولد پرآشوب خرچنگ را مشاهده کردند. این سحابی با وسعت تقریباً 10 سال نوری همچنان با سرعتی در حدود 1,500 کیلومتر بر ثانیه درحال گسترش است. با مقایسه این تصاویر واضح از تلسکوپ فضایی هابل و تلسکوپ فضایی جیمز وب، می‌توانید متوجه این انبساط شوید.

رشته‌های متحرک و متلاشی‌شده خرچنگ در سال 2005 در نور مرئی توسط هابل و در 2023 در طیف فروسرخ توسط وب ثبت شدند. این سخت‌پوست کیهانی در فاصله 6,500 سال نوری از ما در صورت فلکی ثور قرار دارد.

source

توسط