به گزارش تجارت‌نیوز، صاحب نظران و اهل فن می‌گویند که ایجاد اشتغال بدون سرمایه گذاری میسر نیست. برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز نیاز به بهبود روابط بین‌الملل و البته آرامش و امنیت در داخل است. سهراب دل‌انگیزان هم در این یادداشت کوتاه متذکر می‌شود که سرمایه گذاری باید دارای چند ویژگی مهم باشد تا بتواند سطح کیفیت زندگی را در سطح محلی و ملی ارتقا دهد.

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه رازی کرمانشاه در یادداشت اختصاصی که برای تجارت‌نیوز فرستاده، نوشته است:

در مورد سرمایه گذاری باید دید که پس از خاتمه آن چه اتفاقی خواهد افتاد. یا کالا و محصولی قابل مبادله ایجاد می‌کند، یا در تولید کالا و محصولی قابل مبادله دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارد و یا هیچ اثری روی کالا و خدمات قابل مبادله آینده ندارد. این در حالی است که منابع مالی و غیر مالی را شرایط حال تغییر مسیر داده و روی تخصیص‌های کنونی اثر دارد. موضوع بهترین اول بودن هم بسیار مهم است.

علاوه بر اینکه هر سرمایه گذاری چه در سطح محلی و چه در سطح ملی باید که اثر (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) روی تولید، عرضه، کیفیت، دسترسی و قابلیت خدمات‌دهی کالاها و خدمات آینده داشته باشد، باید بتواند کیفیت زندگی را در محل انجام بهبود بخشد.

در این حوزه برخی سرمایه گذاری‌های پوچ که با ضریب نفوذ سیاسی بالا تحمیل شده و انجام می‌شوند و البته فقط زیرساختی و توسط دولت نیستند و برای بخش خصوصی و با اعمال قدرت هم با تخصیص وام و مجوزهای اجباری صورت می‌گیرند، نه تنها اثر کیفی بر زیست محلی و ملی ندارند، بلکه با ایجاد مشکلات زیست محیطی و حتی تخریب آثار باستانی و تاریخی منطقه را با خطر مواجه می‌کنند. یا با تغییر مسیر دائمی منابع، اقتصاد پایه محلی را دچار اختلال می‌کنند بدون اینکه قابلیت تبدیل به اقتصاد پایه محلی را داشته باشند.

سرمایه گذاری


۵ ویژگی مهم سرمایه گذاری

در کل موضوع اثر نهایی یک سرمایه گذاری مهم است. اول اینکه در تولید کالاها و خدماتِ دارای بازار آینده اثر داشته باشد، دوم اینکه بهترین اول باشد، سوم اینکه در مسیر بهبود، تقویت و تنوع‌بخشی اقتصاد پایه محلی باشد، چهارم اینکه بتواند کیفیت زندگی را در سطح محلی و ملی تحت تاثیر مثبت قرار دهد و پنجم اینکه اثرات سرریز منفی نداشته و اثرات سرریز مثبت تکثیرشونده داشته باشد.

source

توسط