به گزارش تجارت‌نیوز، مالک رحمتی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه همه مسئولان به‌دنبال رشد و توسعه کشور هستند که این موضوع صرفا از محل سرمایه‌گذاری محقق می‌شود، گفت: بر این اساس طبق برنامه وزیر اقتصاد مناطق آزاد باید پیشران سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی باشند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد، بدلیل تورم افسارگسیخته بانک مرکزی راهبرد مهار رشد نقدینگی را دستور کار قرار داده است. امروز بانک‌ها نمی‌توانند بنگاه‌های بزرگ و متوسط را به‌خوبی تامین مالی کنند بر این اساس باید سایر ظرفیت‌ها از جمله بورس استفاده شود.

وی افزود، بر این اساس بازار سرمایه باید نقش محوری‌تری در حوزه تامین مالی ایفا کند.

رحمتی در دهمین رویداد صنعت مالی گفت: اگر اعتماد مردم به بخش خصوصی عمیق نباشد نمی‌توان به توسعه پایدار امیدوار بود که این مسیر از طریق شفاف‌سازی محقق می‌شود. بر این اساس بازار سرمایه بایستی توسعه یابد.

عرضه شرکت های بزرگ دولتی از طریق بورس

رئیس سازمان خصوصی گفت: در دولت سیزدهم نگاه راهبردی به بازار سرمایه وجود دارد، براین اساس همه شرکت‌های بزرگ دولتی که در مسیر اصل 44 قانون اساسی قرار دارند باید در بازار سرمایه عرضه شوند.

وی در خاتمه گفت: امروز نمیتوان اقتصاد ایران را با فرمول ده سال قبل مدیریت کرد، بر همین اساس بایستی راهبردهای هوشمندانه در دستور کار قرار گیرد. به عنوان نمونه اخیرا افزایش سرمایه شرکت‌های بزرگ به سمت صرف سهام رفته و به تازگی یک شرکت حدود 2 هزار میلیارد تومان از این مسیر تامین مالی صورت داده است.

منبع: تسنیم

source

توسط