سهام عدالت متوفیان توسط رئیس سازمان بورس تعیین تکلیف شد. سامانه میراث به‌زودی جهت انجام امور انتقال سهام عدالت به وراث در دسترس قرار می‌گیرد.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس با اشاره به راه‌اندازی سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان تحت عنوان “میراث” گفت: منتظر اعلام زمان مناسبی از سمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هستیم تا افراد متقاضی بتوانند درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند. در این خصوص نیز محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جزئیاتی را ازاین طرح مطرح کرده است. پیش‌تر گفتیم 3 میلیون و 700 هزار نفر از سهامداران سهام عدالت از سال 1384 فوت کرده و سهام آنها هنوز تعیین تکلیف نشده و بیش از 15 میلیون نفر نیز از وراث منتظر اعلام برنامه‌ای از سمت در خصوص انتقال سهام افراد فوت شده هستند.


ادامه مطلب در ادامه

بیشتر بخوانید:


تعیین تکلیف انتقال سهام عدالت متوفیان از باب سامانه میراث

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با قدردانی از همکاری قوه قضاییه برای راه‌اندازی طرح ملی انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث افزود:

همایش تشریح فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با حضور نمایندگان بیش از 100 کارگزاری برگزار شد تا این پروژه با مشارکت کارگزاران آغاز شود، و در مرحله بعدی دفاتر الکترونیک قضایی نیز به این فرآیند اضافه خواهند شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های وراث متوفیان سهام عدالت در طول 18 سال گذشته تعیین تکلیف انتقال سهام بود، تصریح کرد: «بر این اساس با اعلام برنامه از طرف شرکت سپرده‌گذاری برای زمان‌بندی مراجعه وراث، و با رونمایی از سامانه میراث، مشکلات انتقال سهام حدود ۱۵ میلیون نفر ایرانی برطرف خواهد شد.»

طبق آخرین اطلاعات، بیش از 3 میلیون و 700 هزار سهامداران سهام عدالت از سال 1384 فوت کرده‌اند که زیرساخت‌های موردنیاز برای تعیین تکلیف انتقال سهام آنان فراهم شده است و در روزهای آینده با راه‌اندازی سامانه میراث، این طرح وارد مرحله اجرایی می‌شود.

تعیین تکلیف انتقال سهام عدالت متوفیان از باب سامانه میراث