آمار بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور تا نهم آبان ماه بیانگر این است که از بین سدهای مهم (شرب ـ کشاورزی) کشور، سه سد کمتر از پنج درصد و دو سد بیشتر از ۹۰ درصد آب دارد.

به گزارش ایسنا، میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تاکنون معادل ۱.۶۱ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۱.۱۷ میلیارد مترمکعب بوده ۳۷ درصد رشد داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با ۳۲ درصد افزایش مواجه بوده است.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۰.۰۳ میلیارد متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۱۷.۸۲۰ میلیارد متر مکعب بوده ۱۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا نهم آبان‌ماه ۴۰ درصد است.

۳ سد کشور کمتر از ۵ درصد و ۲ سد بیش از ۹۰ درصد آب دارند

وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در سه سد درصد پرشدگی کمتر از پنج درصد است، به‌طوری‌که سد وشمگیر، گلستان، بوستان سه درصد، سد رودبال داراب استان فارس یک درصد و چاه‌نیمه‌ها استان سیستان و بلوچستان ۳ درصد پر هستند در مقابل سد جگین استان هرمزگان ۹۵ درصد و سد پیشین استان سیستان و بلوچستان ۹۱ درصد پر است.

۳ سد کشور کمتر از ۵ درصد و ۲ سد بیش از ۹۰ درصد آب دارند

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۹.۶ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۱.۳ میلیمتر) ۱۵ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۵.۶ میلیمتر) ۷۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

۳ سد کشور کمتر از ۵ درصد و ۲ سد بیش از ۹۰ درصد آب دارند

انتهای پیام

source

source

توسط