Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۵۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۵۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۵۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۵۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۵۹۵ و ۱٫۰۶۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۱۰
۱٫۰۵۹۵
۱٫۰۵۸۰
———
۱٫۰۵۳۵
۱٫۰۵۲۰
۱٫۰۵۰۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۵۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۵۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۱۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۵۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۵۳۵ و ۱٫۰۵۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۲۵
۱٫۰۶۱۰
۱٫۰۵۹۵
———
۱٫۰۵۵۰
۱٫۰۵۳۵
۱٫۰۵۲۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۵۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۵۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۵۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۵۱۵ و ۱٫۰۴۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۱۵
۱٫۰۶۰۰
۱٫۰۵۸۰
———
۱٫۰۵۳۰
۱٫۰۵۱۵
۱٫۰۴۹۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۵۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۵۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۴۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۵۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۵۸۰ و ۱٫۰۶۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۰۰
۱٫۰۵۸۰
۱٫۰۵۶۵
———
۱٫۰۵۱۵
۱٫۰۴۹۵
۱٫۰۴۸۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۴۹۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۵۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۵۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۴۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۴۸۰ و ۱٫۰۴۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۵۸۵
۱٫۰۵۷۰
۱٫۰۵۵۵
———
۱٫۰۴۹۵
۱٫۰۴۸۰
۱٫۰۴۶۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۴۹۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۵۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۵۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۴۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۴۸۰ و ۱٫۰۴۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۵۷۰
۱٫۰۵۵۵
۱٫۰۵۴۰
———
۱٫۰۴۹۵
۱٫۰۴۸۰
۱٫۰۴۶۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۵۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۴۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۴۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۵۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۵۹۰ و ۱٫۰۶۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۱۰
۱٫۰۵۹۰
۱٫۰۵۶۵
———
۱٫۰۴۹۰
۱٫۰۴۷۰
۱٫۰۴۴۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۵۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۵۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۵۱۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۵۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۵۹۰ و ۱٫۰۶۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۱۰
۱٫۰۵۹۰
۱٫۰۵۶۵
———
۱٫۰۵۲۰
۱٫۰۵۱۰
۱٫۰۴۹۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۶۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۶۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۵۷۵ و ۱٫۰۵۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۸۵
۱٫۰۶۶۵
۱٫۰۶۴۰
———
۱٫۰۶۰۰
۱٫۰۵۷۵
۱٫۰۵۵۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۶۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۶۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۵۷۵ و ۱٫۰۵۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۸۵
۱٫۰۶۶۵
۱٫۰۶۴۵
———
۱٫۰۶۰۰
۱٫۰۵۷۵
۱٫۰۵۵۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۵۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۵۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۵۷۰ و ۱٫۰۵۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۶۰
۱٫۰۶۴۰
۱٫۰۶۲۵
———
۱٫۰۵۸۵
۱٫۰۵۷۰
۱٫۰۵۵۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲

source

توسط