ماه: جولای 2024

مشاهده «کَل و بز» و «پلنگ ایرانی» در منطقه کاغذکنان میانه مشاهده «کَل و بز» و «پلنگ ایرانی» در منطقه کاغذکنان میانه

صاحب‌خبر – کَل و بُز، گونه‌ای از بز کوهی اهلی است. نر‌ها که کَل نامیده می‌شوند، شاخ‌های بلند و شمشیرمانندی دارند. گسترهٔ زیستی این پستاندار از اروپا و آسیای صغیر…