اعتیاد نوعی بیماری مزمن است که باعث می‌شود فرد به مواد مخدر یا رفتارهای خاصی وابسته شود. این وابستگی می‌تواند جسمی یا روانی باشد یا هر دو. اعتیاد می‌تواند زندگی فرد را مختل کند و منجر به مشکلاتی در زمینه شغلی، اجتماعی و روابط شخصی شود. انواع اعتیاد عبارتند از: اعتیاد به مواد مخدر: این […]

نوشته انواع اعتیاد چیست و کدام خطرناک تر است؟ اولین بار در مجله سلامت پدیدار شد.

source

توسط salamathyper