زندگی آهسته” جنبشی است که بر زندگی هماهنگ با محیط و استفاده از چیزهای سنتی، محلی، منصفانه و ارگانیک تأکید دارد. این جنبش، به دنبال تولید و مصرف پایدار غذا، احترام به فرهنگ‌های غذایی مختلف و نشان دادن رفتار آگاهانه نسبت به مسائل زیست‌محیطی است.   جنبش غذای آهسته در سال 1986، فست فودهای زنجیره‌ای […]

نوشته غذای آهسته اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper