دوشیدن شیر دوشیدن شیر مادر معمولا با هدف تغذیه یا ذخیره کردن شیر در مواردی است که به خاطر شرایط خاص مادر یا شیرخوار، شیردهی مستقیم از پستان ممکن نباشد. سازمان جهانى بهداشت توصيه مى كنند مادران طى اقامت در بيمارستان و قبل از ترخيص بايد روشهاى دوشيدن شير را فراگرفته باشند. اين سياستها براساس […]

نوشته “غلبه بر موانع شیردهی در شرایط خاص مادر” دوشیدن، ذخیره سازی، و فراهم آوری شیر (قسمت اول) اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper