هیجان یکی از مهم‌ترین بخش‌های زندگی ماست که در طول روز بارها و بارها با آن مواجه می‌شویم و در هر تجربه کوچک و بزرگ، ساده یا پیچیده‌، مجموعه‌ای از احساسات گوناگون را تجربه می‌کنیم. کاوش در هیجانات برای هرکس که امیدوار است خود را بشناسد، رشد کند و روابط سالم برقرار کند و آنچه […]

نوشته جایگاه هیجان در زندگی اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper