چیزی حدود ۱۲۵ میلیون نفر در سراسر دنیا از لنزهای تماسی استفاده می کنند. طبق مطالعات انجام شده، تا سال ۲۰۵۰ نیمی از جمعیت جهان دچار مشکل نزدیک بینی و اصلاح بینایی خواهند داشت. با توجه به افزایش آگهی افراد در زمینه ی اپتیک و روش های اصلاح بینایی بسیاری از افراد خرید لنز چشم […]

نوشته مقایسه ی لنزهای تماسی روزانه و ماهانه اولین بار در مجله سلامت پدیدار شد.

source

توسط salamathyper