فیلتر قهوه یکی از آن اختراعاتی بود که مخترع زنش را حسابی پولدار کرد. این کاغذ بخصوص با آن طراحی

نوشته موارد استفاده از فیلتر قهوه (۲۵ کاربرد جالب فیلترهای کاغذی) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper