الپتیکال در بین مردم با نام‌های مختلفی‌ جا افتاده است.برخی‌ آن‌ را به اسم “وسیلهٔ ضربدری” یا همان X-trainer  می‌شناسند.

نوشته عضلات درگیر در الپتیکال؟ (۸ فایده فوق العاده دستگاه الپتیکال) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper