انواع ایرماف را بشناسید محافظ های گوش در برابر صداهای بلند و نویز های خطرناک را گوشی روی گوش یا همان ایرماف می نامند. گوشی ایرماف جزو تجهیزات محافظ شخصی (PPE) است که برای محافظت از افراد در برابر نویزهای شدید استفاده می شود. آنها برای محافظت از گوش در برابر آلودگی صوتی با کاهش […]

نوشته سلامت گوش ها با انواع ایرماف اولین بار در مجله سلامت پدیدار شد.

source

توسط salamathyper