واقعا تکلیف ما در این آشفته بازار رژیم های متنوع غذایی چیست؟ هرکسی می خواهد رژیم خود را تبلیغ نماید و یا ادعا می کند رژیم او بهترین است. از آنجایی که حتی رژیم های صحیح و اصولی لاغری هم بسیار متنوع می باشند، بهترین راه برای انتخاب این رژیم ها داشتن بینش کافی نسبت […]

نوشته بهترین رژیم غذایی از دید علم تغذیه اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper