در تقویم ایران، نهم مهر ماه به عنوان روز سالمند به ثبت رسیده است. در این مطلب قصد داریم تاریخ دقیق

نوشته روز سالمند امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper