مردم در غروب آخرین چهارشنبه سال که در تقویم ایران عنوان چهارشنبه سوری را برای آن انتخاب کرده اند، آتش

نوشته چهارشنبه سوری امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper