در تقویم ایران، روز سینما در ۴مین جشن بزرگ سینمای ایران که مصادف با بزرگذاشت ۱۰۰مین سال ورود سینما به

نوشته روز سینما امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper