در تقویم ایران، روز اول هفته منابع طبیعی در اسفند ماه را به عنوان روز درختکاری نامگذاری کرده اند. در

نوشته روز درختکاری امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper