سفید شدن مو از اتفاقات اجتناب ناپذیر زندگی است که دیر یا زود برای همه پیش می‌آید. باید توجه کنید

نوشته پوشاندن موهای سفید جلوی سر بدون رنگ مو اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper