یکی از مهمترین توصیه‌هایی که پزشکان برای افزایش باروری می‌کنند ورزش کردن و کاهش وزن است. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که داشتن IBM بین ۱۸.۵ تا ۲۵ با بهبود باروری در ارتباط است. با این حال نگرانی‌هایی در مورد خرید مکمل و تاثیر مصرف مکمل‌ های بدنسازی بر عقیم شدن سال‌هاست که بحث داغی در …

نوشته آیا مکمل بدنسازی عقیم میکند؟ تحقیقات علمی چه می گویند؟ اولین بار در دکتر فارمو. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper