وقف راهی است تا فقر در جامعه از بین برود؛ با وقف ما بخشی از مال خود را به کارهای

نوشته روز وقف امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper