کورکومین یکی از مواردی است که باعث مطالعات فراوانی درزمینهٔ خواص گسترده این ماده مؤثره شده است. کورکومین یک مکمل

نوشته خواص کورکومین (زردچوبه) چیست؟ (۱۵ خاصیت جادویی کورکومین) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper