در تقویم ایران، پنجم اسفندماه، به یاد دانشمند بزرگ، خواجه نصیرالدین طوسی، به عنوان روز مهندس نامگذاری شده است. در

نوشته روز مهندس امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper