طرز تهیه ترشی پیاز فوری اگر شما هر روزی از هفته یا هر فصلی از سال سراغ یخچال من بروید،

نوشته ترشی پیاز را با روشی فوری و آسان، تصویری و مرحله به مرحله اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper