فسخ نکاح و مطالبه مهریه به چندین علت ممکن است رخ دهد که از مهم ترین آن می توان به ارتداد ، لعان ، فسخ یک طرفه و طلاق اشاره نمود. اگرچه در برخی از موارد علت آن طلاق توافقی می باشد و مطالبه مهریه در آن وابسته به این است که آیا نزدیکی صورت گرفته است یا خیر. فسخ نکاح چیست ؟ عقد نکاح زمانی باطل خواهد شده که فسخ در آن صورت بگیرید فسخ نکاح در قانونی معدنی به شماره 1120 آمده است و در ان شرایط فسخ به تفصیل آورده شده است. فسخ در قانون برای زمانی تعیین شده است که مرد یا زن دچار عیوبی باشند که در قانون اشاره شده است. بر طبق فسخ نکاح اگر یکی از مسائل مربوط به فسخ نکاح صادق باشد…
source

توسط salamatsun