تنگی کانال نخاع یکی از بیماری‌های ستون فقرات است که بیشتر مربوط سن بالا است اما در سنین پایین هم در بعضی شرایط مانند بیرون زدگی شدید دیسک، لیزخوردگی مهره اتفاق می افتد. شرایط زمینه ای از جمله پوکی استخوان، سبک زندگی، فشارهای نامتعارف روزمره، سن بالا و بیماری هایی مانند آرتروز ستون مهره از عوامل شایع ایجاد تنگی کانال نخاع هستند. بطورکلی وضعیتی که در آن مجرای مرکزی ستون فقرات دچار کاهش فضا می‌شود و نخاع را تحت فشار قرار دهد، تنگی کانال نخاعی گفته می‌شود. در بیشتر موارد تنگی کانال نخاعی مربوط به ستون فقرات کمری است چرا که ستون فقرات کمری دارای بیشترین حرکت نسبت ‌به سایر مناطق ستون فقرات دارد و متحمل بیشترین فشار در طول زندگی انسان است و تغییرات تخریبی-تطابقی در این ناحیه بیشتر…
source

توسط salamatsun