در تقویم ایران، به یاد سه دانشجوی ایرانی که در آذر ماه ۱۳۳۲ کشته شدند، آن روز، روز دانشجو نامگذاری

نوشته روز دانشجو امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper