شاید وقتی صحبت از مواد آرایشی و زیبایی پوست باشد کمتر کسی به وازلین فکر کند اما وازلین یک ماده

نوشته کاربردهای مختلف وازلین برای زیبایی پوست، لب ها و چشمان اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper