عید غدیر، که در آن پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) رو به عنوان جانشین خود برگزید، یکی از مهم ترین

نوشته عید غدیر امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper