فکر می‌کنید بو کردن مواد غذایی می‌تواند شما را در برابر بیماری‌های ناشی از غذا محافظت کند. خیر غذای تاریخ

نوشته عوارض غذاهای تاریخ گذشته (۱۲ غذایی که نباید پس از انقضا مصرف شود) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper