گاهی اوقات از شیر گرفتن، فرآیند سخت و طاقت‌فرسایی برای مادر و کودک می‌شود. در این فرآیند، توجه کردن به

نوشته از شیر گرفتن کودک؛ راهنمای جامع شیردهی با شیر مادر، بخش سوم اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper