در تقویم ایران، هفته ای تحت عنوان کتاب و کتاب خوانی نامگذاری شده است تا موجب تقویت فرهنگ کتاب خوانی

نوشته روز کتاب و کتاب خوانی امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper