کریسمس جشنی است که با میلاد حضرت مسیح (ع) در ۲۵ دسامبر آغاز گشته و تا ۱۲ روز به طول

نوشته کریسمس امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper